Вебінари переїхали:
2.astrosandbox.com/webinars

На вебінарах ми вчимося розв'язувати теоретичні та практичні астрономічні задачі. Зазвичай, вони відбуваються щоп'ятниці.

Щоб отримувати посилання на вебінар перед його початком, будь ласка, заповніть форму. Також на початку вебінару посилання на нього публікується на каналі.

Одразу після вебінару інколи публікується короткий квіз на його тему.
2022/23 навчальний рік
Математика в астрономії
Формули наближеного числення, асимптотичні формули
Диференціювання, інтегрування
Елементи Спеціальної Теорії Відносності та Загальної Теорії Відносності
Гравітаційне лінзування, пульсари в тісних системах
2021/22 навчальний рік
Галактична та позагалактична астрономія
Астрофізика зір та зоряних систем
Екзопланети
Відеозапис
Презентація
Відео, що демонструвались, можна знайти на сайті
Задачі
Розв'язки задач
Порожнина Роша, моделі зір, межа Едінгтона, акреція
Практична астрономія
2020/21 навчальний рік
Сферичні системи координат та час
Горизонтальна та екваторіальні системи координат
Екліптична та галактичні системи координат
Збурення координат 1 (власний рух зір, прецесія, нутація, паралакс)
Збурення координат 2 (аберація, рефракція)
Застосування ІТ та програмування в астрономії
Наочні симуляції астрономічних явищ
Python в астрономії
Небесна механіка
Криві 2го порядку, закони Кеплера
Сфера Хіла, точки Лагранжа, теорема віріала
Гравітаційний маневр, припливи, межа Роша
Особливості руху штучних супутників Землі
Сонячна система
Конфігурації планет, транзити по диску Сонця, окультації
Зоряні величини. Альбедо. Фаза
2019/20 навчальний рік
Підготовка до IV етапу
Червоне/фіолетове зміщення + закон Хаббла
Криві другого порядку. Залежності динамічних величин руху
Основні формули астрофотометрії
Поглинання світла. Показник кольору