Підручники

1. Підручники для новачків
1
Общий курс астрономии (Э. В. Кононович, В.И. Мороз)
Підручник з детальним розглядом багатьох тем
2
Астрадь (А. С. Шепелев, Д. А. Долгов, С. Д. Молчанов, С. Б. Борисов)
Короткий збірник теоріїї по всім олімпіадним темам астрономії
3
Курс загальної астрономії (С. М. Андрієвський, І. А. Климишин)
Підручник з детальним розглядом багатьох тем
4
Практикум з курсу загальної астрономії (В. Г. Чепрасов)
Збірник практичних завдань на різні теми, що стосуються спостережень
5
Практическая астрономия с калькулятором (П. Даффет-Смит)
Збірка практичних завдань
6
Астрофотография в задачах (Р. Я. Жучков, Е. Н. Типикина)
Теорія для задач зі знімками + приклади з розв'язками
7
Справочник любителя астрономии (П. Г. Куликовский)
Збірка теорії з нескладних питань, які варто розуміти/пам'ятати
8
Занимательная астрономия (Я. И. Перельман)
Збірка теорії з нескладних питань
9
Занимательные вопросы по астрономии (А. М. Романов)
Збірник з простими питаннями з астрономії
2. Підручники для різних рівнів
1
Fundamental Astronomy (H. Karttunen, P. Kroger, H. Oja, M. Poutanen, K. J. Donner)
Містить детальний опис багатьох тем. Потребує початкових знань матаналізу
2
Курс сферической астрономии (К. А. Куликов)
Детальний розгляд багатьох тем, що стосуються небесної сфери
3
Курс общей астрофизики (К. А. Постнов, А. В. Засов)
Аналіз багатьох тем, потребує початкових знань матаналізу
4
Размерности и подобие астрофизических величин (Э. А. Дибай, С. А. Каштан)
Розгляд різних тем з астрофізики за допомогою методів теорії розмірностей
5
Природа пространства и времени (С. Хокинг, Р. Пенроуз)
Розгляд фундаментальних питань щодо природи Всесвіту
3. Атласи та посібники
1
Великий перелік зір та їх координат
2
Списки багатьох астрономічних об'єктів
3
Наблюдения звездного неба (Э. Важоров)
Посібник для астрономічних спостережень
4
Всё о планетах и созвездиях (И. А. Лесков)
Атлас-довідник для знайомства з об'єктами зоряного неба
5
Звёзды (Г. Рей)
Містить карти зоряного неба для різних дат + пояснення простих питань
4. Поглиблення в окремі теми
1
Астрономия на ПК (О. Монтенбрук, Т. Пфлегер)
Розгляд багатьох програм для різних розрахунків
2
Метеоры и их наблюдения (П. Б. Бабаджанов)
Детальний розгляд метеора як явища
3
Формирование планетных систем (Ф. Армитедж)
Поглиблене вивчення процесу формування планет
4
Поверхневі яскравості небесних тіл (А. С. Лабузов)
Все про обчислення та аналіз поверхневої яскравості
5
Вивчення зв'язків біосфери Землі з сонячною активністю
5. Енциклопедії
1
Астрономия и космос (Л. Майлс, А. Смит)
3
Этюды о Вселенной (Т. Редже)
4
Популярная история астрономии и космонавтики (К. Ляхова)
5
Вселенная внутри нас (Н. Шубин)